Kommunalvalg 2021 og trafik i Langå

I september i år skrev vi til næstformanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Iben Sønderup, og rykkede bl.a. for status for det trafiksikkerhedsråd, som vi havde hørt skulle nedsættes (se indlægget her ).
Næstformanden svarede meget hurtigt tilbage, og bekræftede at rådet var vedtaget, men at det blev det nye udvalg, som skulle nedsætte det.

I anledning af kommunalvalget har vi så skrevet til de byrådskandidater, som er bosat i Langå (og som ikke er medlem af Langå Miljøgruppe), samt til formanden for Dansk Cyklistforbund, Jens-Peter Hansen, som tilfældigvis også er byrådskandidat i Randers.

Til byrådskandidaterne skrev vi:

Kære byrådskandidater fra Langå
Christian Engelbrecht Pedersen
Thomas Sandvang Jensen
Lars Søgaard

Langå Miljøgruppe har i over 20 år arbejdet på at skabe sikre cykelveje i Langå. Som det fremgik af de mange høringssvar til infrastrukturplanforslaget, er byen desværre ikke i mål endnu, selv om der er gjort meget.

I den forbindelse mener vi at etablering af et trafiksikkerhedsråd for Randers kommune kun kan gå for langsomt.
Rådet vil være et centralt forum for behandling af de trafikspørgsmål, som Langå Miljøgruppe senest har fremsat i sine høringssvar til infrastrukturplanen, og som vi i september i år har gensendt til næstformanden for Miljø og Teknik: http://www.langaa-miljogruppe.dk/?p=697
Næstformand Iben Sønderup svarede, at rådet etableres hurtigst muligt i det nye Miljø og Teknikudvalg, hvilket vi håber på, at I vil medvirke til at sikre?

Ud over etablering af et trafiksikkerhedsråd, en generel hastighedsnedsættelse til 40 km/t inden for bygrænsen i Langå og en justering af lysreguleringen i Bredgade for at sikre fodgængerne mod hurtige højresvingende køretøjer, udestår stadig to konkrete ønsker:
A. Underføring af cykelsti 29 fra stadionindgangen på Skovlystvej hen under Væthvejsbroen til cykelstien på Mosevej, som i princippet er besluttet (læs mere her)
og
B. Forslaget om en tunnel under jernbanen mellem cykelsti 29 og Vibevej – hele projektet er beskrevet her)
Det er Langå Miljøgruppes opfattelse, at dette projekt ikke har gang på jorden (eller under jernbanen), med mindre Randers kommune hurtigst muligt går ind i projektet i forhold til Banedanmark.
Vinduet for projektet står kun åbent indtil elektrificeringen af jernbanen mellem Randers og Langå er afsluttet, og selv om det lukker langsommere end forventet, så lukker det altså inden alt for længe.
Langå Miljøgruppe vil meget gerne deltage i at skaffe finansiering af en tunnel hos diverse fonde, men kun Randers kommune kan få Banedanmark i tale mhp udarbejdelse af forprojekt og projektering.

Der føres p.t. kampagner for at få flere unge familier til Langå; hvis de forventes at tage cyklerne frem til de korte ture i byen, både af motions- og klimamæssige årsager, så gør de det kun, hvis det føles sikkert (se fx: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/15-aarige-daniella-blev-koert-ned-og-braekkede-ribben-ben-og-baekken ).
Men når Paris kan nøjes med 30 km/t, så kan man vel klare sig med 40 km/t i Langå?

Med venlig hilsen
på Langå Miljøgruppes vegne
Leif Mårtensson, formand

P.S. Langå Miljøgruppe har en hjemmeside og kommunikerer via e-mail, telefon og direkte kontakt

Til formanden for Dansk Cyklistforbund skrev vi:

Til formand for Dansk Cyklistforbund Jens Peter Hansen

Kære Jens Peter Hansen

Tak fordi du i foråret gjorde os opmærksom på det trafiksikkerhedsråd for Randers kommune, som var på vej, men aldrig kom i gang.

Langå Miljøgruppe skrev i september 2021 til næstformanden for Udvalget for Miljø og Teknik og spurgte til rådet ( se indlægget her), og svaret var, at rådet vil blive nedsat hurtigst muligt af det kommende udvalg.

I anledning af det forestående kommunalvalg har Langå Miljøgruppen skrevet til de byrådskandidater, som bor i Langå, og bedt dem om at bidrage til at rådet kommer i gang hurtigst muligt, hvis de bliver valgt.

Vi kan se, at du genopstiller som byrådsmedlem for Venstre, og vi håber at du, hvis du genvælges, også får mulighed for at bidrage til trafiksikkerheden for cyklister i hele Randers kommune (“Randers Cykelby” skurrede slemt i ørerne på os i omegnsbyerne).

Der, hvor Langå har brug for ekstra støtte, er dels til forslaget om en generel hastighedsnedsættelse i hele byen til 40 km/t, og til forslaget om en fodgænger/cyklisttunnel under jernbanen mellem Cykelsti 29 og Vibevej ved Langå skole. Begge disse forslag er store og kan kun gennemføres ved at Randers kommune går all in.

Der føres p.t. kampagner for at få flere unge familier ud fra de større byer; hvis de forventes at lade bilen stå og tage cyklerne frem til de korte ture, både af motions- og klimamæssige årsager, så skal de føle, at det er trygt, se fx: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/15-aarige-daniella-blev-koert-ned-og-braekkede-ribben-ben-og-baekken .
Men når Paris kan nøjes med 30 km/t, så kan man vel klare sig med 40 km/t i Langå?

Med venlig hilsen
på Langå Miljøgruppes vegne
Leif Mårtensson, formand

P.S. Langå Miljøgruppe har en hjemmeside og kommunikerer via e-mail, telefon og direkte kontakt
På hjemmesiden kan vores høringssvar i forhold til diverse planer ses. DS