2013 – hvad skal vi arbejde med?

5. marts, 2013

På medlemsmødet efter generalforsamlingen blev der nævnt adskillige opgaver for 2013:

De to største er:
A. Cykelbro over Gudenåen
Vi undersøger mulighederne for at få hæftet en cykel- og gangbro på jernbanebroen over Gudenåen mellem Stevnstrup og Vorup = Gudenå-ring2? Det vil give mulighed for at cykle/gå hele vejen rundt om vådområdet ved Vorup enge eller lave en rundtur Langå – Fladbro – Tebbestrup – Væth – Langå uden at skulle de 12 km ekstra for at komme over åen i Randers.

B. Langå Station
Vi fortsætter vores arbejde med at forsøge at forbedre stationen:
– etablere aflåst cykelparkering, som burde være ordnet for længst, da alt hvad der mangler er en lås til nøglekort (!)
– skabe øget tilgængelighed ved at etablere lovlig overgang over spor 4 og få lagt Gudenåstien ind i kanten af baneterrænet og væk fra Skovlystvej.

Vi vil også:
Sørge for input til diverse høringer om mobilitet og affald/ressourcer og ikke mindst, udkastet til kommuneplan for Randers kommuneplan, hvor høringsfristen er 17. april 2013. Der er borgermøde i Stevnstrup forsamlingshus den 20 marts.

Vi vil måske:
Arrangere et studiebesøg på Affaldsterminalen og se det nye sorteringsanlæg for glas, metal og plastflasker.

Generalforsamling 2013

5. marts, 2013

Referat fra generalforsamling i Langå Miljøgruppe 26 februar 2013

 1. Poul Møller valgt til dirigent.
 2. Leif Mårtensson blev valgt til referent
 3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson gennemgået og kommenteret
 4. Revideret regnskab ved Minna Nickø gennemgået og kommenteret

Årets underskud er 727,58 kroner. I alt har vi 8803,75 kroner

 1. Ingen indkomne forslag
 2. Kontingentet fastlægges til at fortsat være 100 kr/år
 3. Valg af bestyrelse, som efter konstituering ser ud som følger:

Formand: Leif Mårtensson,  Næstformand: Lou Næraa, Kasserer: Minna Nickø

 1. Bestyrelsessuppleant Poul Møller valgt
 2. Villy Sørensen og Anni Møller blev valgt til revisorer
 3. Christian Halgreen blev valgt til revisorsuppleant
 4. Eventuelt – intet