Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling i Langå Miljøgruppe 26 februar 2013

 1. Poul Møller valgt til dirigent.
 2. Leif Mårtensson blev valgt til referent
 3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson gennemgået og kommenteret
 4. Revideret regnskab ved Minna Nickø gennemgået og kommenteret

Årets underskud er 727,58 kroner. I alt har vi 8803,75 kroner

 1. Ingen indkomne forslag
 2. Kontingentet fastlægges til at fortsat være 100 kr/år
 3. Valg af bestyrelse, som efter konstituering ser ud som følger:

Formand: Leif Mårtensson,  Næstformand: Lou Næraa, Kasserer: Minna Nickø

 1. Bestyrelsessuppleant Poul Møller valgt
 2. Villy Sørensen og Anni Møller blev valgt til revisorer
 3. Christian Halgreen blev valgt til revisorsuppleant
 4. Eventuelt – intet

 

Skriv din mening