Store affaldsdag 18.4.10 – vellykket dag

15. april, 2010

Randers Amtsavis har skrevet om os her:
http://amtsavisen.dk/article/20100419/RAM/704199967

Affaldsindsamlingen blev meget vellykket, med 7 voksne og 2 børn fordelt på 5 ruter – mange tak til jer alle.
Vi indsamlede ca. 160 kg affald (16 store sække) + det løse (ca. 500 dåser (!), 1 dynetæppe, 4 valgplakater, 1 løbehjul og 1 numsebræt – børnene blev meget glade for de sidste to ting, som de oven i købet selv fandt.

Store affaldsdag i Langå 18.4.10

Store affaldsdag i Langå 18.4.10

Vi var så heldige at få et indslag i P4 Østjylland søndag morgen og amtsavisen både interviewede og tog billeder.

Den gode nyhed er, at Randers kommune og husejerne faktisk passer godt på byen, og fx. var mængden af knust glas langt mindre end undertegnede havde frygtet.

Til gengæld trives der indtil flere subkulturer af diverse natursvin, som benytter de små grønne pletter til at slippe af med affaldet – selv om Langå er så heldig at være forsynet med egen genbrugsstation.
Vi har prøvet at skitsere nogle profiler for de mest typiske – hvis man genkender sig selv, er der jo basis for et mønsterbrud…
1. Kratsvinet
Gemmer med stor omhu dåser, hjulkapsler, plasticposer o.l. i bynære krat, formentlig med henblik på senere indsamling (?). Lever i stort omfang af slik og chips og diverse drikkevarer på dåse.

2. Krat-festsvinet
Undergruppe af ovenstående kratsvin. Pakker omhyggeligt alle rester af sine fester i sorte sække og propper med stor omhu de tømte øldåser tilbage i salgsemballagen, så både pappet og plastic’en er næsten uberørte. Efterlader derefter sækkene godt gemt i et passende krat, gerne under 100 meter fra genbrugsstationen.

3. Ulstrupvejsvinet
Lever tilsyneladende af discountøl og cigaretter, suppleret med Somersby-produkter. Ser ud til at have et dagligt, eller næsten dagligt indtag, at dømme efter den bortkastede emballage. Har tilsyneladende ikke opdaget, at butikkerne også modtager dåseemballage uden pant og mener åbenbart, at græskanterne forskønnes af filterskod og cigaretpakker.

Fra pressemeddelelsen:

Langå Miljøgruppe deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald søndag den 18. april.

Vi mødes på torvet, Bredgade, kl. 10 og fordeler ruter.  DN leverer plasticsække, men husk selv arbejdshandsker..
Kl. 12 samles vi igen og “beundrer” resultatet og får kørt affaldet væk.

Der smides alt for meget affald i naturen og i byen.
Henkastet affald er grimt, noget af det er farligt og det koster Randers kommune mange skattekroner hvert år at fjerne det.

De penge kunne bruges til noget meget sjovere, så vi vil gerne være med til at gøre opmærksom på et problem, hvor alle kan bidrage til løsningen: tag dit affald med hjem.

Langå er særlig priviligeret ved at naturen gror helt ind i byen: Langå egeskov og Skovlystområdet, skovområdet ved Mosevej, Vestparken, jernbanestien til Laurbjerg, Trækstien m.m.

Langå Miljøgruppe støtter opstilling af flere affaldsspande i den bynære natur, så det bliver nemt at komme af med madpapiret og dåserne på ordentlig vis.

DN har lavet en særlig hjemmeside om affaldsindsamlingen: http://www.hvisduvarenhjort.dk/

Vores pressemeddelelse er her

Cykelsti – sidste nyt 11.4.10

11. april, 2010

Der er fundet en løsning for den sidste del af cykelstien i Langå-enden: den strækning, hvor stien løber oven i Trækstien, mellem jernbanedæmningen og Gudenåen lige før Mosevej.
Efter flere undersøgelser, ikke mindst hos Banedanmark, har Randers kommune foreslået anlæg af en lav træbro (som foreslået af miljøgruppen i det første projektforslag), og Fredningsnævnet har accepteret forslaget (Trækstien blev anlagt på nogle stramme betingelser i sin tid, herunder at der kun måtte ske færdsel til fods), da en sammenhængende cykelsti langs Gudenåen mellem Langå og Fladbro betragtes som et gode, der giver borgerne endnu bedre adgang til naturen.

Cykelsti på vej

5. april, 2010
Cykelsti på vej, Langå

Cykelsti på vej, Langå

Nøjagtig to år efter at vi afleverede projektforslag om cykelsti mellem Langå og Fladbro, er anlægsarbejdet i fuld gang og det ser ud til, at vi skal til indvielse i løbet af 2010.

 

Stianlæg ved industrikvarteret, Langå, 31.3.10