Cykelsti – sidste nyt 11.4.10

Der er fundet en løsning for den sidste del af cykelstien i Langå-enden: den strækning, hvor stien løber oven i Trækstien, mellem jernbanedæmningen og Gudenåen lige før Mosevej.
Efter flere undersøgelser, ikke mindst hos Banedanmark, har Randers kommune foreslået anlæg af en lav træbro (som foreslået af miljøgruppen i det første projektforslag), og Fredningsnævnet har accepteret forslaget (Trækstien blev anlagt på nogle stramme betingelser i sin tid, herunder at der kun måtte ske færdsel til fods), da en sammenhængende cykelsti langs Gudenåen mellem Langå og Fladbro betragtes som et gode, der giver borgerne endnu bedre adgang til naturen.

Skriv din mening