Sidste nyt

13. november, 2008

Så er cykelstien på vej!

I en artikel i Randers amtsavis bekræfter kommunens embedsmænd, at såvel cykelstien fra Langå til Fladbro som cykelstien langs Skovboulevarden i Stevnstrup er officielle kommunale projekter. Det bliver en stor dag i 2010, når stierne skal indvies, og vi glæder os rigtig meget i Langå Miljøgruppe.

11.11.2008
Måske har nogen undret sig over, hvor LAG-ansøgningen om anlæg af
cykelsti mellem Langå og Fladbro er blevet af. Svaret er, at den
aldrig blev skrevet, fordi det ser ud til, at Randers kommune vil
overtage ansvaret for cykelstiprojektet, men til gengæld udskyde
shelterprojektet til bedre tider.
Fra Langå Miljøgruppes side er vi helt enige i, at stiprojektet ligger
bedst hos kommunen og at det vil være optimalt, hvis hele stien
anlægges i 2009. Den vil jo være en flot begyndelse på det kommende
stinet i Randers kommune?
Miljøgruppen er interesseret i at arbejde videre med shelterprojektet,
gerne som LAG-projekt, men det er jo først rigtig relevant, når stien
er i syne. Vi er dog fra flere sider blevet opfordret til at gå videre med shelteranlæg allerede nu, og det tænker vi nærmere over – der er jo rigeligt med mulige brugere, både fra skolerne i Langå og Stevnstrup, Udebørnehaven i Langå, FDF-spejderne og de sejlende turister på Gudenåen.

9.9.2008
Projekt cykelsti Silkeborg-Randers vokser. Mandag den 8.9. mødtes repræsentanter fra Langå Miljøgruppe med LAG-projektleder Mette Risager omkring indhold af en ansøgning til LAG.
Læs mere på siden “Cykelsti Silkeborg-Randers”

6.8.2008
Nye opgaver i resten af 2008?

Langå Miljøgruppe arbejder med andet end cykelstier, selv om det lige for tiden fylder meget.
Nye opgaver kunne være

  • Bidrag til den nye stiplan for Randers kommune, som skal udarbejdes i de kommende år;
  • Tema om “tilgængelighed”, fx:
    Hvorfor er der hverken tunnel til Skovlyst, elevatorer eller sikker cykelparkering på Langå station?
    Hvordan forbedrer vi adgangen på tværs af den sydvestlige del af kommunen, fx ved at hægte en cykel/gangbro på siden af jernbanebroen ved Stevnstrup, så der bliver direkte adgang for de lette trafikanter fra Stevnstrup til det sydlige Randers og de mange arbejdspladser her?

Vi hører gerne fra dig, hvis du har en god idé eller kender til noget, som nogen skulle gøre noget ved.

Cykelsti Silkeborg – Randers
Første udkast til projektplan (april 2008) kan ses her: Cykelsti (pdf)
Læs meget mere på siden specielt om dette projekt: “Cykelsti Silkeborg – Randers”