Opfølgning vedr. trafiksituationen i Langå by

På medlemsmødet efter generalforsamlingen den 30. august 2021 aftalte vi at gå videre med trafiksituationen i Langå by, som jo altid har været et af miljøgruppens vigtigste emner.

Leif Mårtensson og jeg har derfor i dag sendt følgende til Udvalget for Miljø og Teknik (indlægget opdateret 19.11.2023 med link til høringssvar)/ln):

Til næstformand Iben Sønderup, Udvalget for Miljø og Teknik, Randers kommune
cc til Leif Mårtensson, formand for Langå Miljøgruppe

Opfølgning vedr. trafiksituationen i Langå by

I marts 2020 sendte Langå Miljøgruppe spørgsmål til Veje og Trafik vedr. trafikproblemer i Langå  og fulgte i januar 2021 op med et høringssvar incl. bilag, til infrastrukturplanforslaget for Randers kommune. Trafiksituationen i Langå optrådte også i høringssvar fra adskillige andre borgere, desværre ofte som argument for etablering af en omfartsvej.
Der er således ikke tvivl om, at trafiksituationen i Langå stadig er problematisk, selv om der ikke er enighed om løsningen.

I mellemtiden er der dog sket noget væsentligt: politiets eneret til at fastlægge hastighedsgrænser er (igen) blevet problematiseret politisk, og denne gang skal der i løbet af efteråret 2021 laves et – desværre langvarigt – forsøg i 15 udvalgte kommuner, hvor vi naturligvis håber, at Randers har meldt sig?

Kommunalvalget nærmer sig også, og vi sender derfor tre forslag, som vi mener, at der bør arbejdes videre med, både i det nuværende og det kommende udvalg:

1. Nedsættelse af det trafiksikkerhedsråd, som det nuværende udvalg den 20. januar 2020 (efter meget lang betænkningstid) anbefalede oprettet, men åbenbart ikke har gjort mere ved siden? Trafiksituationen både i Randers by og opland, herunder Langå, har rigeligt med opgaver til et sådant udvalg, og det kan jo passende starte med de to næste forslag:

2. Nedsættelse af hastigheden til højest 40 km/t i hele Langå by, dvs. inden for byskiltene.
Der er allerede en hastighedsgrænse på 40 km/t i området omkring Bredgade, men på den mest problematiske strækning, de ca. 1,5 km af Væthvej fra Amtmand Hoppes bro til rundkørslen ved Gydevej (vej 587, som har status af primær vej) må man p.t. stadig køre 50 km/t.
I maj 2020 henviste forvaltningen bl.a. til politiets generelle ret til at fastsætte hastighedsgrænser, som svar på miljøgruppens spørgsmål.

Langå Miljøgruppe mener fortsat, at en generel hastighedsnedsættelse til 40 km/t umuligt kan have mærkbar negativ betydning for en rimelig afvikling af trafikken på vej 587 – og resten af Langå by -, men den vil have afgørende betydning for forældres ønske om at lade deres børn cykle, og vil ligeledes have stor betydning for nedsættelse af støj og rystelser, især for beboerne i husene langs Væthvej, som er hårdest belastet af tung trafik tæt på.
Hastighedsnedsættelser bliver mere og mere udbredte i de store byer i verden; senest har Paris med meget kort varsel indført 30 km/t i bykernen, både af hensyn til trafiksikkerheden, men nu også af hensyn til klimaet. (https://www.dr.dk/nyheder/seneste/paris-saenker-hastighedsgraensen-til-30-kmt).

3. Sikring af fodgængerfeltet over Bredgade i lyskrydset Væthvej – Bredgade. De meget dårlige oversigtsforhold for højresvingende trafikanter fra Væthvej op ad Bredgade er nævnt i mange af høringssvarene til infrastrukturplanforslaget. Dette burde kunne løses forholdsvis enkelt og billigt, enten ved at justere trafiklyset, så fodgængere og højresvingende ikke har grønt lys samtidig, eller ved at flytte fodgængerfeltet ca 20 m op ad gaden, dvs. uden for lysreguleringen.
(Den optimale løsning ville være at fjerne bygningen på hjørnet, som der allerede var forslag om i den gamle Langå kommune, og frisøren finder nok et ledigt lokale i en af de tomme butikker i Bredgade).

Med venlig hilsen
på Langå Miljøgruppes vegne
Lou Næraa

Skriv din mening