2009 – nye opgaver

18. januar, 2009

Langå Miljøgruppe i 2009

Tilsagnet om anlæg af cykelsti fra Randers til Langå var den helt store succes i 2008, ikke mindst takket være de mange borgere, der mødte op på Store Cykeldag den 8. juni og viste deres opbakning.

Det gav mod på at tage fat på mere.
I 2009 har vi udvalgt 3 opgaver, som enten kan finansieres udefra eller som ikke vil medføre større udgifter og de kan gennemføres, hvis viljen er tilstede:

1. Primitiv lejrplads
Anlæg af primitiv lejrplads m.m. i forbindelse med den ny cykelsti til Randers. Sandsynlig placering lige nord for Sportsfiskernes Hus. Først skal vi finde ud af hvem der vil være med, hvad der skal laves, hvad det vil koste og hvem der vil betale.

2. Ned med farten og op med færdselskulturen
For at sikre de bløde trafikanter har vi nogle enkle og let gennemførlige forslag:

  • 40 km/t inden for bygrænsen, bortset fra Gydevej.
  • Nye cykelstier. Bl.a. langs Fælledvej, der først skal ensrettes, så krydset ved Væthvej bliver mere cyklistvenligt.
  • Mere kontrol: af fart, af parkeringer og af rundkørslen ved Langå skole (overholdelse af vigepligt, brug af blinklys, cykellygtekontrol etc.)

3. Langå station som hele byens port

  • Adgang fra stationen til Skovlyst for fodgængere og cyklister
  • Information om byen og omegnen i stationsbygningen
  • Vedligehold af bygninger og stationsområde

Samtidig vil vi som sædvanlig holde øje med planer fra diverse myndigheder og sende høringssvar, når det angår vores område.
Hvis du mener, at der er noget vi bør tage op, så kontakt en af os.

Vi arbejder videre med vores opsamling af gode idéer til et grønnere Langå; også her modtager vi gode idéer med tak.

Godt nytår fra
Leif Mårtensson, formand