Bistand fra Randers kommune til tunnelprojektering?

22. oktober, 2016

Da det ser ud til, at der måske er store sporarbejder i vente på banelinjen mellem Langå og Hobro, har formanden og undertegnede, i samarbejde med Chr. Halgreen, sendt en forespørgsel til Miljø og teknik-forvaltningen ved Randers kommune om bistand til at udarbejde et projektforslag om tunnel under banen ved Sølyst. Som bekendt er det en forudsætning for at realisere projektet, at togtrafikken stoppes i en periode.

Banedanmark har tilsyneladende ingen indvendinger mod idéen, forudsat at vi ordner det hele selv, incl. finansieringen – de vil nu nok også skulle godkende projektet, inden gravemaskinerne bliver sluppet løs.

Miljøgruppen kan jo ikke udarbejde et sådan projekt selv, så vi håber, at Randers kommune kan bistå under en eller anden form, fx ved at betale et ingeniørfirma for at lave det.

Se anmodningen her