Tunnel til Gudenåen under jernbanen?

Den, der sigter lavt, rammer lavt, siges det. I Langå Miljøgruppe har vi i årenes løb sigtet højt: en cykelsti fra Langå til Randers tog fem år, en cykelbro over Nørreåen ved Fladbro tog to år og en bro fra Langå station til Skovlyst er nu også næsten i mål – den sidste dog under byudviklingsprojektet Langå i Udvikling.

Men siden 2004 har vi kredset om muligheden for at få en forbindelse under jernbanen til Gudenåen ude ved Sølyst-kvarteret.
Det er her skolen ligger, og det er her byudviklingen foregår. Beboerne kan se åen, men er p.t. nødt til at bevæge sig ind til broen på Væthvej for at krydse jernbanesporene og nå frem til den.

En tunnel til cykelsti 29 vil skabe adgang til Langå skole for børnene fra Skovlystkvarteret; den vil også give nem adgang til Gudenåen (ca. 700 m) for skolens elever og dermed mulighed for at inddrage det unikke naturområde i undervisningen. Den vil give adgang for det voksende boligkvarter Digterparken bag skolen og den vil give adgang for beboerne på plejehjemmet Kildevang til at komme hen til den å, som de fleste har levet med hele deres liv, men som de p.t. næppe ser meget til.

Tunnel til Gudenåen i Sølyst

Vi fik i 2004 at vide, at den største udgift ville være at få standset togtrafikken og indsat togbusser. Det gjorde, at vi henlagde idéen og fokuserede på en forbindelse over Langå station.

I 2015 skete der noget: elektrificering af længdebanen mellem Aarhus og Aalborg, som vi forventede ville stoppe togtrafikken i perioder. Miljøgruppen sendte et forslag om en gangtunnel mellem cykelsti 29 og den kommunale vandværksgrund på Vibevej som en del af vores høringssvar og fik, mod al forventning, en positiv tilbagemelding fra Banedanmark, under forudsætning af at vi selv kunne klare finansieringen.

2016  tog vi kontakt til Randers kommune mhp at få kontakt til Banedanmark for at få en officiel forhåndsvurdering af vores forslag  – vi taler om et projekt, som nu anslås til 5 millioner kroner. Kommunen har hele tiden bakket helhjertet op om idéen og den indgår også i kommunens forslag til stiplan, men pengene må miljøgruppen selv skaffe.

Det store ottetal: Stationsbroen til Skovlyst – Væthbroen – tunnel ved Sølyst (brug linket, hvis du vil have det hele med):

Adgang over og under jernbanen ved Langå

Vi har siden da på alle tænkelige måder forsøgt at få et møde i stand med repræsentanter for Banedanmark, som kan give os den officielle velsignelse af projektet og dermed mulighed for at gå i gang med at søge sponsorpenge – eller pakke det hele i mølposen som ikke realiserbart.

Det sidste vindue for en lukning pga sporarbejder forventes i 2021; derefter vil det være højst usandsynligt, at projektet kan gennemføres.

På generalforsamlingen i 2020 besluttede vi at overdrage idéen til bestyrelsen for Langå i Udvikling, i erkendelse af, at vi ikke orkede mere i miljøgruppen.

Siden sidst opdateret 17. maj 2020/ln