Cykelsti Horsens – Randers

Maj 2015

Stien blev indviet i september 2012 og faktisk venter vi kun på asfalten og diodelyset, der skal gøre, at man også kan cykle i mørke. (Siden let opdateret 19.11.2023/ln)

Marts 2010

Cykelstien ved Væth enge 31.3.2010

 

Folder med præsentation af projektet:
Cykelsti Silkeborg – Randers C – “Fra Aqua til Regnskoven”

Første udkast til projektplan (april 2008) kan ses her: Cykelsti (pdf)

 

 

 

Status 9. september 2008

På et møde den 8. september med LAG-projektleder Mette Risager vedr. ansøgning om støtte til stien, blev det klart at flere er interesserede i at arbejde med. Der foreligger bl.a. et forslag om at forlænge stien mellem åen og jernbanen fra overskæringen ved Stavnagervej og videre mod Stevnstrup, helt hen til broen over banen i byens østligste ende. Der er også forslag om at opstille shelters i nærheden af lystfiskernes hytte, ca. midtvejs mellem Mosevej i Langå og overskæringen ved Stavnagervej.
Det allervigtigste, krumtappen i projektet, er dog at Banedanmark vil være indstillet på at samarbejde omkring de ca. 50-100 meter, hvor Gudenåen rører banedæmningen. Næsten lige så vigtigt er det, at de 3-4 private lodsejere vil være med; nok er der vej-ret hen over deres jord, men vi håber, at de også vil se værdien i at flest mulige får mulighed for at glæde sig over disse dejlige naturområder.
Langå Miljøgruppe vil hurtigst muligt samle diverse interesserenter i projektet til et møde i Langå Kulturhus og straks derefter begynde at skrive ansøgning.

Status august 2008

Langå Miljøgruppe arbejder videre på cykelstiprojektet sammen med Lars Stegsted Rasmussen fra Stevnstrup.

Lige nu handler det om at skaffe finansiering af cykelstien fra Mosevej i Langå til Stavnagervej i Stevnstrup og langs Skovboulevarden i Stevnstrup. Den politiske velvilje er stor, men midlerne er små, så vi ser på flere muligheder. Vi arbejder med et forslag til Randers kommune om at søge LAG-midler (se også www.landdistriktsprogram.dk) til strækningen Langå-Stevnstrup. Cykelsti langs Skovboulevarden håber vi at se på kommunens budgetforslag til efteråret – med de store nye villakvarterer i Stevnstrup bør den sti prioriteres meget højt, så det bliver attraktivt at tage cyklen i stedet for bilen til Randers.

8. juni 2008: Store Cykeldag

Store Cykeldag søndag den 8. juni 2008 inviterede Langå Miljøgruppe til at se den foreslåede sti:

Kl. 10: Afgang på cykel fra Langå (Mosevej/Væthvej, ved jernbanebroen): 5 km
NB. Cyklen skal trækkes ca. 1,5 km, resten af vejen kan du cykle.

Kl. 10:30: Afgang på cykel fra Fladbro kro: 3 km

Mål:
Kl. 11: Baneoverskæringen v. Stavnagervej ved Stevnstrup
Mogens Nyholm, formand for miljø- og teknikudvalget i Randers kommune, byder velkommen..

Se billederne fra Store Cykeldag den 8. juni her

Tak for støtte fra: Langå MiniMotor, Bredgade 34, 8870 Langå, tel. 8646 1010

Cyklister til træf ved en ikke-eksisterende sti

Det var med højt humør og i bragende solskin, at ca. 40 friske cyklister på Store Cykeldag den 8. juni drog ud for at kaste et blik på den forhåbentlig kommende cykelsti mellem Langå og Randers. Over 30 startede fra Langå og 10 fra Fladbro.
Langå Miljøgruppe havde arrangeret turen for at gøre opmærksom på gruppens forslag om at etablere cykelsti mellem Langå og Fladbro, som sidste led i en samlet cykelsti mellem Silkeborg og Randers, også kaldet “Fra Aqua til Regnskoven”.
Da deltagerne nåede frem til målet ved jernbaneoverskæringen ved Stavnagervej i Stevnstrup og havde indtaget en tiltrængt forfriskning – cyklisterne fra Langå-siden havde trukket ca. 100 meter og bumlet afsted ad et græsspor ca. 1 km før de nåede fast vej – talte Mogens Nyholm, formand for miljø- og teknikudvalget i Randers kommune. Han påpegede blandt andet hvor vigtig cyklen er – eller burde være – i vores hverdag. Også problemet med det stigende udslip af CO2 blev nævnt, og hvor vigtigt det er at få lokket folk til at motionere lidt mere, gerne i andre omgivelser end et fitness-center. Denne cykelsti vil formentlig kunne give folk en ekstra god grund til at lade bilen stå og i stedet få rørt sig ude i den smukke natur her i området. Desværre er økonomi den største hindring for at realisere projektet her og nu, men der er ingen tvivl om at der er velvilje over for projektet blandt politikerne i byrådet, bl.a. fordi Randers kommune ønsker at markere sig som en kommune, der gør noget aktivt for at nedbringe CO2-udslippet.

Flot fremmøde
Især Leif Mårtensson, formand for Langå miljøgruppe, er meget imponeret over den store gruppe af interesserede:
“Det har været en helt fantastisk dag, jeg havde aldrig regnet med at vi ville få sådan et flot fremmøde,” udtaler han sig, og påpeger samtidig, at det især er beundringsværdigt, når cykelstien ikke engang eksisterer endnu.
“Man kunne måske bedre have forventet mange deltagere til en decideret fejring af, at cykelstien er blevet lavet, men da dette jo bare er en forsmag på hvad der skal ske, er det helt vidunderligt at se hvor stor interesse, der er for projektet allerede.”

Planer for fremtiden
Næste skridt er, at miljøgruppen vil invitere borgere i Stevnstrup til at være med til at lave forslag til den sidste del af stien op til Fladbro.
“Lige nu går det mest ud på at blive enige om en løsning så alle kan få udbytte af cykelstien. Men jeg er sikker på, at det nok skal blive til noget, nu hvor vi gjort mere opmærksom på hvad vi laver,” afslutter Leif Mårtensson, og ser frem til de kommende planer for cykelstiens udførelse.

Af vor udsendte medarbejder Astrid Næraa,
i samarbejde med Lou Næraa

4. juni 2008

Medlemmer af Langå Miljøgruppe var d.d. til et meget positivt møde med Mogens Nyholm og 3 af kommunens embedsmænd (m/k), hvor vi fik mulighed for en grundig diskussion af forslaget og perspektiverne på både kortere og længere sigt.

Maj 2008

Cykelsti Silkeborg – Randers
Der har længe været cykelsti fra Silkeborg til Langå på den nedlagte jernbanestrækning.
Langå Miljøgruppe arbejder nu på at tilslutte strækningen fra Langå til Randers, bl.a. ad markveje, der allerede findes mellem Gudenåen og jernbanedæmningen. Når stien er etableret, vil man kunne cykle – bakkefrit – de 16 km mellem Langå, Stevnstrup og Randers langs de fantastiske vådområder, der er ved at blive skabt i Gudenådalen.