Trafiksituationen på Væthvej i Langå

I Langå Miljøgruppe har vi i mange omgange haft blikket rettet mod trafiksituationen i Langå midtby, og det har haft politikernes bevågenhed, så der nu er kommet langt flere cykelstier i byen, en cykel- og gangbro ved Langå station, og anlæg af cykelsti 29 til Randers.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at der stadig er store problemer med den trafik, der passerer ad Væthvej, særlig strækningen fra amtmand Hoppes Bro til lyskrydset ved Bredgade/Ulstrupvej. Oversigtsforholdene er elendige, der bliver kørt for hurtigt og der kommer rigtig meget tung trafik.

På miljøgruppens generalforsamling den 25. februar i år blev vi enige om at gøre noget ved det, og den 2. marts 2020 sendte vi denne email til Veje og Trafik, med kopi til næstformanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Iben Sønderup.
I emailen stiller vi en del spørgsmål til den seneste trafiktælling på Væthvej og kommer dels med forslag til regulering, herunder en nedsættelse af hastigheden til omkring 35 km/t, og spørger ind til tidshorisonten for forlægning af cykelsti 29 ind under Væthvejsbroen:

Væthbroen Langå cykelstipassage

Veje og Trafik har udarbejdet et udkast til svarnotat, som blev behandlet på udvalgsmødet den 6. maj 2020 og til brug på mødet var der også fremstillet en fin præsentation af svarene, bl.a. med en visuel præcisering af begrebet ‘lastbil’, som vi havde spurgt ind til.

En gruppe borgere arbejder samtidig på at få reguleret trafikken ad Fælledvej, hvor der også er problemer med for meget trafik og for høje hastigheder. Vi forsøger at koordinere vores aktiviteter, så vi forhåbentlig ender med en god samlet løsning af de trafikale problemer.

I Langå Miljøgruppe er vi nu gået i tænkeboks mht næste skridt.

Indlægget opdateret 15.maj 2020/ln

3 kommentarer til “Trafiksituationen på Væthvej i Langå”

 1. Jeg er glad for tanker om mindre tung trafik gennem byen + nedsat hastighed.

  En fodgænger overgang over Ulstrupvej ville kunne hjælpe de cyklende børn. De krydser Ulstrupvej for at komme fra Randersvej til Villavej. Jeg ser en del børn være udfordret her pga. travl trafik og lav sigtbarhed over bakken på Ulstrupvej.

 2. Lou Næraa sagde:
  20. august, 2020 kl. 08:17

  Kære Johs
  Tak for din kommentar, den er noteret og jeg tager den med til videre behandling i gruppen.
  Venlig hilsen
  Lou

 3. Dejligt 🙂

Skriv din mening