2013 – hvad skal vi arbejde med?

På medlemsmødet efter generalforsamlingen blev der nævnt adskillige opgaver for 2013:

De to største er:
A. Cykelbro over Gudenåen
Vi undersøger mulighederne for at få hæftet en cykel- og gangbro på jernbanebroen over Gudenåen mellem Stevnstrup og Vorup = Gudenå-ring2? Det vil give mulighed for at cykle/gå hele vejen rundt om vådområdet ved Vorup enge eller lave en rundtur Langå – Fladbro – Tebbestrup – Væth – Langå uden at skulle de 12 km ekstra for at komme over åen i Randers.

B. Langå Station
Vi fortsætter vores arbejde med at forsøge at forbedre stationen:
– etablere aflåst cykelparkering, som burde være ordnet for længst, da alt hvad der mangler er en lås til nøglekort (!)
– skabe øget tilgængelighed ved at etablere lovlig overgang over spor 4 og få lagt Gudenåstien ind i kanten af baneterrænet og væk fra Skovlystvej.

Vi vil også:
Sørge for input til diverse høringer om mobilitet og affald/ressourcer og ikke mindst, udkastet til kommuneplan for Randers kommuneplan, hvor høringsfristen er 17. april 2013. Der er borgermøde i Stevnstrup forsamlingshus den 20 marts.

Vi vil måske:
Arrangere et studiebesøg på Affaldsterminalen og se det nye sorteringsanlæg for glas, metal og plastflasker.

Skriv din mening