Bidrag til udviklingsplan for Langå – adgang til Skovlyst/Gudenåen over spor 4?

31. august, 2013

Langå har fået en enestående chance for at sætte byen om ikke på verdenskortet, så på Danmarkskortet.

Lokalsamfundet har fået penge til at lave en udviklingsplan for Langå, på betingelse af at borgerne selv gør arbejdet – og i Langå Miljøgruppe er vi helt klar:

Vi vil meget gerne være tovholdere for projekt adgang over spor 4 til Gudenåen og Skovlyst, i forbindelse med den bro og elevator, som endelig er blevet bevilget til Langå station, men håber, at andre vil være med.

Vi foreslår, at man bygger videre på de eksisterende forslag, dels fra en gruppe borgere i Skovlyst, dels fra Miljøgruppen:

Forslag til trafikministeren forår 2013

Kommuneplan 2009 (se s. 3)

Mobilitet i Langå (2012)