Generalforsamling 2013 den 26. februar i Kulturhuset

Så er der generalforsamling i Langå Miljøgruppe tirsdag den 26. februar kl. 19:30 i Lions lokale, Kulturhuset, Langå.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4.    Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5.    Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6.    Fastlæggelse af kontingent
7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Nærå og Minna Nickø
8.    Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9.    Valg af 2 revisorer:
På valg:  Villy Sørensen
På valg:  Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11.Eventuelt

Og der bliver sikkert også lejlighed til at diskutere, hvilke opgaver vi skal gå i gang med i 2013 – der er faktisk adskillige muligheder.

Skriv din mening