Generalforsamling 2017

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe, med efterfølgende medlemsmøde:
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19–ca. 21

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4.    Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5.    Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6.    Fastlæggelse af kontingent
7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8.    Valg af bestyrelsessuppleant. På valg: Poul Møller
9.    Valg af 2 revisorer. På valg:  Villy Sørensen og  Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant. På valg: Christian Halgreen
11.    Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1.    Godkendelse af referat fra 3. maj 2016
2.    DN:s Affaldsindsamling 2. april 2017 – skal vi være med?
3.    Tunnel under jernbanen ved Jernbanesvinget / status
4.    Eventuelt
5.    Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Skriv din mening