Hvad laver vi i 2010?

På generalforsamlingen den 24.2.10 besluttede vi at arbejde videre med disse emner:

Klimaplan 2030 for Randers kommune: vi har netop indsendt høringssvar, hvor det meste af nedenstående indgår.

A. Trafik

Kollektiv trafik : Fokus på flere og bedre togforbindelser og samordning tog/bus i Randers
Stationen i Langå , især adgangsforhold og cykelparkering – der er plads til forbedringer.
Cykelstier: Gudenåstien og derudover høringssvar på cykelstisystemet i kommunen – vi glæder os rigtig meget til at se stiplanen, som har været undervejs siden 2008.
B. Energi
Opvarmning: Langå varmeværk: Deltagelse i generalforsamling og diskussion om brændsel, samordning med vindkraft og andet. Varmeværket har fra sin side fået pålagt at arbejde med CO2-reduktioner, så vi har her et fælles interesse.
Udbygning af fjernvarmenettet til Skovlyst?
Efterisolering: udlån af varmetabskamera fra Randers kommune?
Intelligente elmålere: De fleste har dem installeret – hvorfor ikke udnytte dem?:
Undersøge mulighed for fx månedlig afregning efter forbrug, det skal mærkes, når man sparer.
Automatisk kontrol af elforbrug: oversigter over el-forbruget, fx hver time, kan afsløre skjulte strømslugere (stand-by).
C. Affald
Store affaldsdag 18.4.: Vi deltager i Danmarks Naturfrednings affaldskampagne søndag 18 april, læs mere her.
Metal i glascontainerne: i Norddjurs og Trysil (Norge) kommuner indsamler man metalemballage i glascontainerne, så kan man nok også i Randers.

Skriv din mening