Tunnel under banen – bistand fra Banedanmark?

Langå Miljøgruppe har i flere år forsøgt at få kontakt med Banedanmark mhp en officiel vurdering af forslaget om en gangtunnel under hovedjernbanen mellem cykelsti 29 og Vibevej i Sølyst i Langå.

Vi har i dag sendt endnu en henvendelse til Banedanmark, i håb om at vi kan få et møde på åstedet, og få afgjort projektets skæbne endeligt: er det muligt eller er det ikke muligt. Som landets højeste myndighed og sagkundskab vedrørende jernbaneanlæg, må det være muligt at kunne give et svar ret hurtigt.

Det er ved at være sidste udkald, da de store sporarbejder i området formentlig afsluttes i løbet af 2021, og dermed den sidste chance for at jernbanetrafikken stoppes så længe, at en tunnel kan etableres.

Læs baggrunden her.

Skriv din mening