Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Tirsdag 22. marts 2022 kl. 19 – ca kl.21
(blev udsat til 29. marts 2022 pga sygdom)

Indkaldelse er sendt til miljøgruppens medlemmer pr. e-mail 14. februar 2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer, på valg: Villy Sørensen, Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant, på valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling og medlemsmøde 30/8 2021
2. Vores konto i Sparekassen Djursland koster 600 kr/år
3. Tung trafik gennem Langå
4. Tunnelprojektet under jernbanen
5. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2022?
6. Eventuelt
7. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Indlægget opdateret 17.1.2023/ln

Skriv din mening