Indkaldelse til ordinær generalforsamling Langå Miljøgruppe 2023

Kulturhuset i Langå – Bestyrelseslokalet på første sal
Onsdag 8. februar 2023 kl. 19 – ca kl.21

Siden er opdateret 19.2.2023/ln

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Runa Sand
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 29/3 2022
2. Vores konto i Sparekassen Djursland koster stadigvæk 600 kr/år
3. Tunnelprojektet under jernbanen (se udkastet her)
4. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2023?
5. Eventuelt
6. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Skriv din mening