Hvidvaskregler for foreninger lettes måske?

På medlemsmødet efter generalforsamlingen 8. februar 2023 blev det besluttet, at bestyrelsen (Leif Mårtensson, Minna Nickøe og undertegnede, Lou Næraa), skulle se på muligheden for at finansiere eller undgå det årlige gebyr (kr. 600), som Langå Miljøgruppe betaler til Sparekassen Djursland for at administrere vores beskedne formue.

Efterfølgende blev vi tre samt vores faste generalforsamlingsdirigent hvirvlet ind i det produkt, unioo, som sparekassen ‘stiller til rådighed’ for lokalforeningerne, som et led i sparekassens sikring mod foreningernes eventuelle planer om hvidvask af penge med henblik på terrorfinansiering.
Det blev vores erfaring, der støttes af andre lokale foreninger, at dette produkt ikke ligefrem glimrer ved sin brugervenlighed. Det er også ‘stillet til rådighed’ på den måde, at man bliver smidt ud af sparekassen, hvis man nægter at bruge det.

Vi besluttede derfor at starte med at klage direkte til kulturministeren, for det viste sig, at de afledte problemer som følge af de såkaldte hvidvaskregler er velkendte på ministerplan.

Brevet blev sendt den 30. maj 2023, og kan ses her.
Som det fremgår, går sagen faktisk seks år tilbage og bunder i en bekymringsskrivelse fra EU til PET, som tilsyneladende fik en del politikere til at gå helt i selvsving.

Den 11. september 2023 svarede kulturministeren så, endda meget positivt, og svaret kan ses her.

Næste skridt er, at vi nu vil skrive til sparekassens ledelse og bede dem om at tage deres omgang med lokalforeninger op til revision i lysets af ministerens tilkendegivelse.

Lou Næraa, 19.9.2023

Skriv din mening