Planer for 2011

Langå Miljøgruppe afholdt generalforsamling den 23. februar og bestyrelsen består nu af: Leif Mårtensson (stadig formand), Lou Næraa (næstformand) og Minna Nickø (kasserer). Som sædvanlig blev mødet afholdt i god ro og orden og man besluttede at satse på følgende i 2011:

A.     Cykelstier. Gudenåstien og cykelbro over Nørreå færdiggøres og indvies.  Evt. opfølgning på vedtaget cykel- og stiplan

B.   Kollektiv trafik. Især forhold på og omkring Langå station

C.   Klima. Følge op på klimaplan. Arbejde med varmeplan 2010-2014.

Vi deltager ikke i DN’s affaldsindsamling i år, men vil lige nu koncentrere os om pkt. A og B.

Adgangsforhold på Langå Station:
DSB har svaret på vores brev – suk, essensen er vel nærmest “Tak for henvendelsen, men det er ikke vores bord – skriv til Banedanmark”. Læs  brevet her. Der skal altså andre tiltag til for at skabe opmærksomhed om de manglende elevatorer og overgang til Skovlyst.

Skriv din mening