Kort fra generalforsamlingen 2015

På generalforsamlingen den 25. februar var formanden lidt bekymret for det tilsyneladende lave aktivitetsniveau i 2014, hvor der kun havde været eet arrangement:
Den 2. april : et godt og informativt besøg på Affaldsterminalen i Randers, hvor kommunens affaldsansvarlige, Helle Jørgensen, viste og fortalte os en masse om sorteringsanlægget, fraktionernes håndtering og fremtidsmuligheder.
Til gengæld yder flere af Miljøgruppens medlemmer en betydelig indsats i virkeliggørelsen af Langå i Udvikling, hvor der er mulighed for at realisere ting som vi i gruppen hidtil kun har kunnet drømme om.

Læs mere om 2015 her

Der var genvalg til alle poster, så besætningen ser igen således ud:
Formand: Leif Mårtensson, næstformand: Lou Næraa og kasserer: Minna Nickø
Poul Møller: Bestyrelsessuppleant
Villy Sørensen og Anni Møller: revisorer
Christian Halgreen: revisorsuppleant

Næste medlemsmøde 12 april 2015 kl. 10.00  Samling ved jernbanebroen, Væthvej
Kigge på placering af tunnel under jernbanen

 

 

Skriv din mening