Sikker cykelvej eller billigere bro?

5. september, 2018

Langå Miljøgruppe har fået at vide, at Banedanmark fornylig, i forbindelse med præsentation af en ny Væth-bro over jernbanen i Langå, viste en løsning, hvor man har udeladt den planlagte underføring af cykelsti 29, der forbinder Randers – Langå – Silkeborg. (Hvis nogen skulle have glemt det, er stien en del af Randers Cykelby, som kommunen har fået præmie for.)

Denne underføring er i årevis indgået i Randers kommunes stiplan, bl.a. efter forslag fra både borgere i Skovlyst og Langå Miljøgruppe. Læs også miljøgruppens høringssvar fra 2016 om prioritering af cykelstier.

Kommunen har fornylig købt arealet mellem Skovlystvej og baneterrænet og anlagt en ny cykelsti, som forberedelse til underføring under Væth-broen.

Underføringen har to formål

  • Først og fremmest at skabe sikker passage af Væthvej for børn til og fra Skovlyst-området, hvor bl.a. fodboldklubben ligger. Skovlystvej møder Væthvej, hvor denne svinger 90 grader til den ene side og broen spærrer for udsyn til den anden, og bilernes hastighed er sjældent tilpasset forholdene, på trods af bump.
  • Dernæst at skabe en logisk underføring for de efterhånden mange turcyklister på cykelsti 29, som ikke er stedkendte og derfor både skal lede efter cykelstiens fortsættelse og passere en trafikeret vej med elendigt udsyn.

I Langå Miljøgruppe har vi svært ved at forstå, at to offentlige organisationer ikke vælger at samarbejde, men at den ene i bogstaveligste forstand ser ud til at forsøge at køre den anden over?

Der har allerede været rigeligt med blæst om Væth-broen og spørgsmålet om lukkeperiode versus nedsænkning af skinnerne – kan det virkelig passe, at man nu ender med en løsning, som permanent tvinger de svageste og mest CO2-neutrale trafikanter til at ligge under for de stærkeste og mest CO2-udledende?

Vi vil meget stærkt opfordre vores lokale politikere til at komme på banen (!) og medvirke til, at der findes en løsning, som tilgodeser de svage trafikanters behov for sikkerhed og overskuelighed i trafikken. En sådan løsning vil fortsat bestå i en underføring under broen/langs med banelegemet.

Langå Miljøgruppe har derfor i dag sendt et læserbrev, med ovenstående indhold, til aviserne og til byrådsmedlemmerne Iben Sønderup (næstformand i Miljø og Teknik) og Lars Søgård (formand for Landdistriktsudvalget) samt forvaltningen for Veje og Trafik.

Se oversigtskort her (klippet fra Google maps):
Væthbroen Langå cykelstipassage

 

Cykelparkering på Langå station

23. september, 2017

Så lykkedes det: i høringssvar til Randers kommune i oktober 2010 om cykel- og stiplanen nævnte Langå Miljøgruppe første gang ønsket om aflåst cykelparkering på Langå station, efter forgæves at have forsøgt hos DSB.
Miljøgruppen har siden, ved enhver given lejlighed, både skriftligt og mundtligt, gjort Randers kommune opmærksom på, at der manglede aflåst cykelparkering på stationen i Langå.

Da flere af miljøgruppens medlemmer engagerede sig i arbejdet med Langå i Udvikling, blev ønsket også bragt frem der, bl.a. i rapporten “Langå i Udvikling” fra 2014.

Tak til Randers kommune – og så bærer vi fra Langå over med, at den valgte at kalde sig Randers Cykelby og ikke Randers Cykelkommune 🙂

Man får en nøgle her: https://cykelby.randers.dk/service-til-cyklister/aflaast-cykelparkering/
Når du har udfyldt skemaet og betalt,  får du en nøgle tilsendt med posten.

Cykelparkering Langå station plakat 22.9.2017

Affaldsindsamling 2017 – ret ren by

8. april, 2017

Langå Miljøgruppe havde inviteret alle i Langå til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Det foregik søndag den 2. april, og der mødte 10 voksne og to børn op (det sædvanlige antal), som i et par timer jagtede affald i bymidten i strålende solskinsvejr.

Resultatet var positivt: affaldsbjerget i år var langt mindre end ved de foregående indsamlinger, så både borgerne og Randers kommune hjælper åbenbart hinanden med at holde byen pæn – det er jo en god reklame for os :-).

Der blev indsamlet i alt ca. 80 kg affald, heraf en full-facehjelm og to alu-hjulkapsler, som nogen da må have savnet? Ca. 100 dåser uden pant og ca. 40 dåser og flasker med pant; desværre også næsten 2 10-litersspande med knuste flasker – dem kunne vi godt undvære næste år…

Mange tak til jer, der kom og hjalp med – måske ses vi næste år?

Affaldsindsamling Langå april 2017

Halvdelen af holdet

Langå Miljøgruppe deltager i affaldsindsamling 2. april 2017

5. marts, 2017

Igen i år har Langå Miljøgruppe valgt at deltage i DNs landsdækkende affaldsindsamling.

Det foregår søndag den 2. april 2017 kl. 10.

Læs mere her: http://www.affaldsindsamlingen.dk/om-affaldsindsamlingen/

Vi mødes på torvet på Bredgade i Langå og samler ind et par timer. Derefter håber vi at Randers kommune igen vil åbne genbrugspladsen for os ved 13-tiden, så vi kan komme af med bunkerne.

Vi håber at se mange både medlemmer og ikke-medlemmer – alle er velkomne.

Se også infoskærmen i Bredgade.

Sådan gik det i 2016

Generalforsamling 2017

2. februar, 2017

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe, med efterfølgende medlemsmøde:
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19–ca. 21

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4.    Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5.    Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6.    Fastlæggelse af kontingent
7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8.    Valg af bestyrelsessuppleant. På valg: Poul Møller
9.    Valg af 2 revisorer. På valg:  Villy Sørensen og  Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant. På valg: Christian Halgreen
11.    Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1.    Godkendelse af referat fra 3. maj 2016
2.    DN:s Affaldsindsamling 2. april 2017 – skal vi være med?
3.    Tunnel under jernbanen ved Jernbanesvinget / status
4.    Eventuelt
5.    Ny mødedato

Velkommen!
/Leif