Generalforsamling 2017

2. februar, 2017

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe, med efterfølgende medlemsmøde:
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19–ca. 21

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4.    Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5.    Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6.    Fastlæggelse af kontingent
7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8.    Valg af bestyrelsessuppleant. På valg: Poul Møller
9.    Valg af 2 revisorer. På valg:  Villy Sørensen og  Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant. På valg: Christian Halgreen
11.    Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1.    Godkendelse af referat fra 3. maj 2016
2.    DN:s Affaldsindsamling 2. april 2017 – skal vi være med?
3.    Tunnel under jernbanen ved Jernbanesvinget / status
4.    Eventuelt
5.    Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Bro over jernbanesporene i Langå

3. januar, 2017

Godt nytår – det kan man vist roligt ønske hinanden i Langå Miljøgruppe:

Siden 2009 – mindst – har Langå Miljøgruppe i høringssvar m.m. plæderet for at der burde være en stibro over jernbanesporene ved Langå station, både af hensyn til de rejsende, der i over 40 år har været henvist til 20 trin ned og 20 op for at skifte tog i Langå og for at give både borgere og turister en mere direkte forbindelse til byens største attraktion Gudenå-området.

Og nu kommer den, stibroen, efter adskillige års tovtrækkerier om finansieringen.

Tak til byrådsmedlem Iben Sønderup, S, der fik den daværende trafikminister op og ned ad alle trapperne og dermed skabte det store gennembrud for anlæggelse af både en stationsbro og elevatorer for de rejsende på stationen.
Tak også til Langå i Udvikling, hvor flere af miljøgruppens medlemmer har lagt mange kræfter i arbejdet for at sikre broens forlængelse over til Skovlyst og Gudenåen.
Byrådet i Randers vedtog den 19. december 2016 den sidste bevilling, der gør at forbindelsen er sikret hele vejen.

Læs mere om projektet på langaa.dk

Bistand fra Randers kommune til tunnelprojektering?

22. oktober, 2016

Da det ser ud til, at der måske er store sporarbejder i vente på banelinjen mellem Langå og Hobro, har formanden og undertegnede, i samarbejde med Chr. Halgreen, sendt en forespørgsel til Miljø og teknik-forvaltningen ved Randers kommune om bistand til at udarbejde et projektforslag om tunnel under banen ved Sølyst. Som bekendt er det en forudsætning for at realisere projektet, at togtrafikken stoppes i en periode.

Banedanmark har tilsyneladende ingen indvendinger mod idéen, forudsat at vi ordner det hele selv, incl. finansieringen – de vil nu nok også skulle godkende projektet, inden gravemaskinerne bliver sluppet løs.

Miljøgruppen kan jo ikke udarbejde et sådan projekt selv, så vi håber, at Randers kommune kan bistå under en eller anden form, fx ved at betale et ingeniørfirma for at lave det.

Se anmodningen her

Høringssvar om prioritering af cykelstier i Randers kommune

3. juli, 2016

På vegne af Langå Miljøgruppe har vi 3.7.2016 indsendt høringssvar til Randers kommunes høring om prioritering cykelstiprojekter i kommunen.

Se vores høringssvar her.

Der er rigtig mange projekter på listen og der står Langå ud for en hel del. I høringssvaret har vi valgt at fokusere på forslaget om tunnel under jernbanen ved Sølyst, på at føre Gudenåstien under Væthvejs-broen og på stianlæg fra Digterparken direkte ned til Langå skole.

De tre forslag tilsammen vil forøge brugsværdien af Gudenåstien betydeligt og det kan kun gå for langsomt med at få projekteret tunnellen, da elektrificeringen af Aarhus – Lindholm ikke er taget ud af togfondforslaget (ikke endnu i hvert fald) og det er en forudsætning for at realisere tunnellen, at der foreligger færdig projektering og finansiering inden banearbejdet begynder.

Langå Miljøgruppes formand indvier solfangeranlæg 27.5.2016

7. maj, 2016

Langå Miljøgruppes formand, Leif Mårtensson, er blevet inviteret til at klippe snoren til Langå Varmeværks nye solfangeranlæg på Randersvej (nær skolen).

Det foregår fredag den 27. maj 2016 kl. 13-17, se kalenderen på langaa.dk.

I miljøgruppen er vi meget stolte af at skulle medvirke, vi må jo have sat et positivt aftryk :-).

Indvielse af solfangeranlæg i Langå