Indvielse af stationsbroen den 8. december 2019

24. november, 2019

Stationsbroen mellem Langå station og Skovlyst; foto cop. N.Kr. Nielsen

Den 8. december 2019 indvies to store projekter, hvor medlemmer af Langå miljøgruppe har været dybt involveret via deres arbejde i Langå i Udvikling. Det ene er et stort nyt rekreativt område i Skovlyst omkring bådpladsen for enden af Skovallé, det andet er stibroen fra stationspladsen til Skovlystvej.

En broforbindelse for de lette trafikanter mellem stationen og Gudenåen har været en hjertesag for Langå Miljøgruppe i rigtig mange år, og det er med meget stor glæde, at vi nu kan være med til at fejre den nye bro.

I det hele taget har Langå Miljøgruppe nu fået opfyldt næsten alle vores ønsker til trafikforbedringer for de lette trafikanter i Langå: se fx vores høringssvar fra 2010 – der kan sættes flueben ud for næsten alle forslagene 🙂

 

Affaldsindsamling i Langå 31. marts 2019

11. februar, 2019

I år er det Ren by – NU, der står for Danmarks Naturfrednings affaldsindsamling i Langå:

Indsamlingen starter ved Kulturhuset kl. 9, læs mere  i kalenderen på langaa.dk.

 

 

Tunnel under banen – bistand fra Banedanmark?

7. februar, 2019

Langå Miljøgruppe har i flere år forsøgt at få kontakt med Banedanmark mhp en officiel vurdering af forslaget om en gangtunnel under hovedjernbanen mellem cykelsti 29 og Vibevej i Sølyst i Langå.

Vi har i dag sendt endnu en henvendelse til Banedanmark, i håb om at vi kan få et møde på åstedet, og få afgjort projektets skæbne endeligt: er det muligt eller er det ikke muligt. Som landets højeste myndighed og sagkundskab vedrørende jernbaneanlæg, må det være muligt at kunne give et svar ret hurtigt.

Det er ved at være sidste udkald, da de store sporarbejder i området formentlig afsluttes i løbet af 2021, og dermed den sidste chance for at jernbanetrafikken stoppes så længe, at en tunnel kan etableres.

Læs baggrunden her.

 

Generalforsamling 2019

22. januar, 2019

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe, med efterfølgende medlemsmøde:
Kulturhuset i Langå – Lions lokale,
onsdag den 26. februar 2019 kl. 19 – ca. 21

Foreningens vedtægter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra medlemsmøde 14. januar 2019.
2. DN:s Affaldsindsamling 31.marts – Hvor mange er meldt til?
3. Tunnel under jernbanen ved Jernbanesvinget – Status og diskussion
4. Eventuelt
5. Ny mødedato
Velkommen!
/Leif

 

Sikker cykelvej under Væth-broen alligevel

12. september, 2018

Randers Amtsavis tog omgående fat i vores læserbrev om den måske manglende cykelsti under Væth-broen og takket være journalist Morten Lunds gode benarbejde – eller måske snarere telefonarbejde – har både Banedanmark og Randers kommune tilkendegivet, at der ikke bør være grund til bekymring.
Det er vi naturligvis rigtig glade for i Langå Miljøgruppe 🙂

Læs indlægget i Randers amtsavis fra 12.9.2018:
https://amtsavisen.dk/randers/Plads-til-cykelsti-under-Vaethvej-i-Langaa/artikel/404200

Niels Drescher fra Langå har tidligere taget et glimrende billede af stedet, hvor man i dag skal over Væthvej for at følge cykelsti 29 videre mod Skovlyst og Laurbjerg. Man skal krydse nede ved skiltene, lige der hvor Væthvej svinger mod venstre.

Det er også dette trafikbillede, som fodboldbørnene skal overskue, når de skal hjem fra stadion…