Bro over jernbanesporene i Langå

3. januar, 2017

Godt nytår – det kan man vist roligt ønske hinanden i Langå Miljøgruppe:

Siden 2009 – mindst – har Langå Miljøgruppe i høringssvar m.m. plæderet for at der burde være en stibro over jernbanesporene ved Langå station, både af hensyn til de rejsende, der i over 40 år har været henvist til 20 trin ned og 20 op for at skifte tog i Langå og for at give både borgere og turister en mere direkte forbindelse til byens største attraktion Gudenå-området.

Og nu kommer den, stibroen, efter adskillige års tovtrækkerier om finansieringen.

Tak til byrådsmedlem Iben Sønderup, S, der fik den daværende trafikminister op og ned ad alle trapperne og dermed skabte det store gennembrud for anlæggelse af både en stationsbro og elevatorer for de rejsende på stationen.
Tak også til Langå i Udvikling, hvor flere af miljøgruppens medlemmer har lagt mange kræfter i arbejdet for at sikre broens forlængelse over til Skovlyst og Gudenåen.
Byrådet i Randers vedtog den 19. december 2016 den sidste bevilling, der gør at forbindelsen er sikret hele vejen.

Læs mere om projektet på langaa.dk

Bistand fra Randers kommune til tunnelprojektering?

22. oktober, 2016

Da det ser ud til, at der måske er store sporarbejder i vente på banelinjen mellem Langå og Hobro, har formanden og undertegnede, i samarbejde med Chr. Halgreen, sendt en forespørgsel til Miljø og teknik-forvaltningen ved Randers kommune om bistand til at udarbejde et projektforslag om tunnel under banen ved Sølyst. Som bekendt er det en forudsætning for at realisere projektet, at togtrafikken stoppes i en periode.

Banedanmark har tilsyneladende ingen indvendinger mod idéen, forudsat at vi ordner det hele selv, incl. finansieringen – de vil nu nok også skulle godkende projektet, inden gravemaskinerne bliver sluppet løs.

Miljøgruppen kan jo ikke udarbejde et sådan projekt selv, så vi håber, at Randers kommune kan bistå under en eller anden form, fx ved at betale et ingeniørfirma for at lave det.

Se anmodningen her

Høringssvar om prioritering af cykelstier i Randers kommune

3. juli, 2016

På vegne af Langå Miljøgruppe har vi 3.7.2016 indsendt høringssvar til Randers kommunes høring om prioritering cykelstiprojekter i kommunen.

Se vores høringssvar her.

Der er rigtig mange projekter på listen og der står Langå ud for en hel del. I høringssvaret har vi valgt at fokusere på forslaget om tunnel under jernbanen ved Sølyst, på at føre Gudenåstien under Væthvejs-broen og på stianlæg fra Digterparken direkte ned til Langå skole.

De tre forslag tilsammen vil forøge brugsværdien af Gudenåstien betydeligt og det kan kun gå for langsomt med at få projekteret tunnellen, da elektrificeringen af Aarhus – Lindholm ikke er taget ud af togfondforslaget (ikke endnu i hvert fald) og det er en forudsætning for at realisere tunnellen, at der foreligger færdig projektering og finansiering inden banearbejdet begynder.

Langå Miljøgruppes formand indvier solfangeranlæg 27.5.2016

7. maj, 2016

Langå Miljøgruppes formand, Leif Mårtensson, er blevet inviteret til at klippe snoren til Langå Varmeværks nye solfangeranlæg på Randersvej (nær skolen).

Det foregår fredag den 27. maj 2016 kl. 13-17, se kalenderen på langaa.dk.

I miljøgruppen er vi meget stolte af at skulle medvirke, vi må jo have sat et positivt aftryk :-).

Indvielse af solfangeranlæg i Langå

Affaldsdag 2016 – tak for indsatsen

17. april, 2016

Som det fremgik af det foregående indlæg, havde Langå Miljøgruppe tilmeldt sig DN’s affaldsindsamling den 17. april. Stor var overraskelsen dog, da ikke mindre end 15 personer, 10 medlemmer og 5 ikke-medlemmer, stillede op på torvet en kold, regnvåd og blæsende aprilsøndag.
Så allerførst : tusind tak til jer der mødte op og ryddede op efter dem, der burde have gjort det selv, og tak til Helle Jørgensen fra Affaldskontoret i Randers, der låste os ind på genbrugspladsen, så vi kunne komme af med sækkene med det samme.

Affaldsdag 2016 sækkene fordeles
Der blev ryddet op ved Bredgade/Kulturhuset, omkring stationen, i området ved Væthvej/Skovlyst, langs Gydevej og langs starten af Ulstrupvej.
Næsten 200 kg affald blev det til: omkring 250 dåser, ca. 150 kg blandet affald (desværre rigtig meget plastic), et opmålingshjul til en fodboldbane, et knallertdæk, 1 plastpose med glasskår, 1 træplade på 1 kvm (hentet i grøften på Ulstrupvej), en skovl uden skaft samt 3  hundelorte i plastpose (hvilket er komplet uforståeligt, for så nedbrydes de da slet ikke).
Den gode nyhed er, at det var mindre end for 6 år siden, hvor affaldsbjerget var pinligt stort.

Resultatet af affaldsdag 2016 i Langå

TV2Østjylland fulgte os interesseret, bl.a. fordi formanden for DN Randers, Chr. Halgreen, også er medlem af Langå Miljøgruppe og valgte at være med her.
Vi lægger et link til indslaget, når det bliver tilgængeligt.

Affaldsdag 2016 i Langå TV2østjylland