Affaldsindsamling i Langå 31. marts 2019

11. februar, 2019

I år er det Ren by – NU, der står for Danmarks Naturfrednings affaldsindsamling i Langå:

Indsamlingen starter ved Kulturhuset kl. 9, læs mere  i kalenderen på langaa.dk.

 

 

Tunnel under banen – bistand fra Banedanmark?

7. februar, 2019

Langå Miljøgruppe har i flere år forsøgt at få kontakt med Banedanmark mhp en officiel vurdering af forslaget om en gangtunnel under hovedjernbanen mellem cykelsti 29 og Vibevej i Sølyst i Langå.

Vi har i dag sendt endnu en henvendelse til Banedanmark, i håb om at vi kan få et møde på åstedet, og få afgjort projektets skæbne endeligt: er det muligt eller er det ikke muligt. Som landets højeste myndighed og sagkundskab vedrørende jernbaneanlæg, må det være muligt at kunne give et svar ret hurtigt.

Det er ved at være sidste udkald, da de store sporarbejder i området formentlig afsluttes i løbet af 2021, og dermed den sidste chance for at jernbanetrafikken stoppes så længe, at en tunnel kan etableres.

Læs baggrunden her.

 

Generalforsamling 2019

22. januar, 2019

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe, med efterfølgende medlemsmøde:
Kulturhuset i Langå – Lions lokale,
onsdag den 26. februar 2019 kl. 19 – ca. 21

Foreningens vedtægter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra medlemsmøde 14. januar 2019.
2. DN:s Affaldsindsamling 31.marts – Hvor mange er meldt til?
3. Tunnel under jernbanen ved Jernbanesvinget – Status og diskussion
4. Eventuelt
5. Ny mødedato
Velkommen!
/Leif

 

Sikker cykelvej under Væth-broen alligevel

12. september, 2018

Randers Amtsavis tog omgående fat i vores læserbrev om den måske manglende cykelsti under Væth-broen og takket være journalist Morten Lunds gode benarbejde – eller måske snarere telefonarbejde – har både Banedanmark og Randers kommune tilkendegivet, at der ikke bør være grund til bekymring.
Det er vi naturligvis rigtig glade for i Langå Miljøgruppe 🙂

Læs indlægget i Randers amtsavis fra 12.9.2018:
https://amtsavisen.dk/randers/Plads-til-cykelsti-under-Vaethvej-i-Langaa/artikel/404200

Niels Drescher fra Langå har tidligere taget et glimrende billede af stedet, hvor man i dag skal over Væthvej for at følge cykelsti 29 videre mod Skovlyst og Laurbjerg. Man skal krydse nede ved skiltene, lige der hvor Væthvej svinger mod venstre.

Det er også dette trafikbillede, som fodboldbørnene skal overskue, når de skal hjem fra stadion…

Sikker cykelvej eller billigere bro?

5. september, 2018

Langå Miljøgruppe har fået at vide, at Banedanmark fornylig, i forbindelse med præsentation af en ny Væth-bro over jernbanen i Langå, viste en løsning, hvor man har udeladt den planlagte underføring af cykelsti 29, der forbinder Randers – Langå – Silkeborg. (Hvis nogen skulle have glemt det, er stien en del af Randers Cykelby, som kommunen har fået præmie for.)

Denne underføring er i årevis indgået i Randers kommunes stiplan, bl.a. efter forslag fra både borgere i Skovlyst og Langå Miljøgruppe. Læs også miljøgruppens høringssvar fra 2016 om prioritering af cykelstier.

Kommunen har fornylig købt arealet mellem Skovlystvej og baneterrænet og anlagt en ny cykelsti, som forberedelse til underføring under Væth-broen.

Underføringen har to formål

  • Først og fremmest at skabe sikker passage af Væthvej for børn til og fra Skovlyst-området, hvor bl.a. fodboldklubben ligger. Skovlystvej møder Væthvej, hvor denne svinger 90 grader til den ene side og broen spærrer for udsyn til den anden, og bilernes hastighed er sjældent tilpasset forholdene, på trods af bump.
  • Dernæst at skabe en logisk underføring for de efterhånden mange turcyklister på cykelsti 29, som ikke er stedkendte og derfor både skal lede efter cykelstiens fortsættelse og passere en trafikeret vej med elendigt udsyn.

I Langå Miljøgruppe har vi svært ved at forstå, at to offentlige organisationer ikke vælger at samarbejde, men at den ene i bogstaveligste forstand ser ud til at forsøge at køre den anden over?

Der har allerede været rigeligt med blæst om Væth-broen og spørgsmålet om lukkeperiode versus nedsænkning af skinnerne – kan det virkelig passe, at man nu ender med en løsning, som permanent tvinger de svageste og mest CO2-neutrale trafikanter til at ligge under for de stærkeste og mest CO2-udledende?

Vi vil meget stærkt opfordre vores lokale politikere til at komme på banen (!) og medvirke til, at der findes en løsning, som tilgodeser de svage trafikanters behov for sikkerhed og overskuelighed i trafikken. En sådan løsning vil fortsat bestå i en underføring under broen/langs med banelegemet.

Langå Miljøgruppe har derfor i dag sendt et læserbrev, med ovenstående indhold, til aviserne og til byrådsmedlemmerne Iben Sønderup (næstformand i Miljø og Teknik) og Lars Søgård (formand for Landdistriktsudvalget) samt forvaltningen for Veje og Trafik.

Se oversigtskort her (klippet fra Google maps):
Væthbroen Langå cykelstipassage